Prosjekter

Filtrer på tjenesteområde
Reset Filters
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Prosjekt

Etablering av avdeling for anskaffelser i Eika Gruppen

Anskaffelser
«Vi er svært fornøyde med AdviseTech sitt bidrag. Eika nyter godt av ny avdeling for anskaffelser»
Bent Hansen
Head of Infrastructure and Operations, Eika Gruppen
Prosjekt

Anskaffelser
"Vel verdt investeringen"
Sverre Kaarbøe
Konserndirektør CFO, Eika Gruppen
Prosjekt

Vellykket transformasjon til ny IT Service Management plattform

Prosjekt- og endringsledelse
AdviseTech bisto med nøkkelkompetanse innen prosess- og endringsledelse som sikret at vi klarte å modernisere våre IT-prosesser. De foreslo pragmatiske og innovative løsninger på komplekse problemer, bidro sterkt til et godt samarbeidsklima fra start til slutt, og til at prosjektet ble levert til avtalt tid innenfor gitte kostnadsrammer.
Direktør
Technology Sourcing Strategy
Prosjekt

Uavhengig lisensrådgivning for sparebank

Strategisk rådgivning
"AdviseTech ble som uavhengig rådgiver et naturlig valg for å løse vår problemstilling knyttet til å få bedre oversikt samt oppnå kostnadsbesparelser på våre Microsoft-lisenser."
Jan Veikko Granroth
IT-direktør, Sparebanken Sør
Prosjekt

Anskaffelse av Security Operations Centre (SOC) tjeneste for et av Norges største børsnoterte selskaper

Anskaffelser
«AdviseTech har sørget for en profesjonell og effektiv anskaffelsesprosess. Gjennom konkurransen har kunden oppnådd bedre kvalitet til en konkurransedyktig pris på tjenesten»
Prosjekt

​​Komplett forbedret sine innkjøpsprosesser med bruk av ny teknologi​

Prosjekt- og endringsledelse
"Komplett er meget fornøyd med Advisetech sitt bidrag knyttet til endringsledelse, i forbindelse med utrullingen av RELEX Solutions for optimert prognostisering og vareforsyning"
Ole Finnerud Haukedal
Business Solutions Director, Komplett
Prosjekt

​​Anskaffelsesstrategi og reforhandling av IT-avtaler for Amnesty International Norge​

Strategisk rådgivning
AdviseTech har bistått med innkjøpsfaglig metodikk samt med oppdatert markeds-og leverandørkunnskap og stilt de riktige spørsmålene i strategiarbeidet og i dialogen med markedet, slik at Amnesty Norges IT-leveranser nå er bedre rustet for fremtiden.
Prosjekt

Interim Sourcing Manager hos PGS

Management for hire
"For oss var det uvurderlig å ha hjelp av Michael Malling fra AdviseTech med inngående kompetanse og kjennskap til seismikkleverandører og markedet, samt strategisk kontroll på Supply Chain aktiviteter i en krevende tid."
Håkon Matheson
Head of Sourcing, PGS
Prosjekt

Konkurransedyktig videreføring av IT-driftstjenester for offentlig kunde

Anskaffelser
AdviseTech har hjulpet oss med å gjennomføre en profesjonell anskaffelse som har resultert i en fornyet driftsavtale for våre IT-tjenester. Gjennom konkurransen har vi klart å oppnå forbedret kvalitet på våre IT-tjenester, til en konkurransedyktig pris.
IT driftssjef
Offentlig kunde