Prosjekt

Konkurransedyktig videreføring av IT-driftstjenester for offentlig kunde

Med strategisk rådgivning og prosjektledelse fra AdviseTech, har en større kunde i Oslo gjennomført en offentlig anskaffelse av sine IT-driftstjenester.

Prosjekt

Konkurransedyktig videreføring av IT-driftstjenester for offentlig kunde

Med strategisk rådgivning og prosjektledelse fra AdviseTech, har en større kunde i Oslo gjennomført en offentlig anskaffelse av sine IT-driftstjenester.

Om prosjektet
AdviseTech ble hentet inn for å gjennomføre en offentlig anskaffelse av IT-tjenestene til en offentlig kunde i Oslo-området.
Da gammel driftsavtale gikk mot slutten, måtte kunde gjennomføre en offentlig anskaffelse. Etter en behovskartlegging utarbeidet AdviseTech konkurransegrunnlag og gjennomførte konkurranse med forhandling. Etter signering av ny driftsavtale, fortsatte AdviseTech sin bistand gjennom et etableringsprosjekt sammen med leverandør hvor alle tjenestene ble flyttet over på ny avtale.
  1. Strategisk rådgivning
  2. Anskaffelsesrådgivning
  3. Kontraktsutforming
  4. Prosjektledelse

Nøkkelen til en suksessfull anskaffelse er å identifisere kundens behov og utfordringer, for deretter å finne den leverandøren som er best egnet til å løse dette sammen med kunden.

AdviseTech sitt oppdrag hos kunden var tredelt. Første fase gikk ut på å identifisere scope, behov og muligheter. På bakgrunn av funn fra behovsanalyse, ble det utarbeidet et konkurransegrunnlag og gjennomført en offentlig anskaffelse frem til signering med ny leverandør. I siste fase ledet AdviseTech et etableringsprosjekt for å flytte tjenestene over på ny driftsavtale sammen med leverandør.  

AdviseTech har etablert ny driftsavtale for kunden som sikrer moderne og effektive IT-tjenester, til en konkurransedyktig pris.

Gjennom etablering av ny driftsavtale, har AdviseTech bidratt med

  • Å sikre høy tilgjengelighet på tjenester med kompetent brukerstøtte
  • Overgang til fremtidsrettet og effektiv arbeidsplattform basert på Microsoft skytjenester
  • Å styrke rammeverk for samhandling og rapportering
  • Å styrke krav til miljø og bærekraft for produkter og leverandør
  • Å redusere kostnader gjennom konkurranse og effektivisering

AdviseTech sin erfaring med store, komplekse anskaffelser ble avgjørende da kunden skulle velge ekstern bistand til dette oppdraget.

I en konkurranse med 18 andre leverandører ble AdviseTech, på bakgrunn av solid erfaring med store anskaffelser i både offentlig og privatsektor, valgt til å bistå kunden med fornyelse av driftsavtale for IT-tjenester. Sammen med nøkkelpersoner fra IT og innkjøp, loset rådgiver fra AdviseTech kunden trygt i havn med ny driftsavtale som kan møte morgendagens utfordringer.

AdviseTech har hjulpet oss med å gjennomføre en profesjonell anskaffelse som har resultert i en fornyet driftsavtale for våre IT-tjenester. Gjennom konkurransen har vi klart å oppnå forbedret kvalitet på våre IT-tjenester, til en konkurransedyktig pris.
IT driftssjef
Offentlig kunde
Ansvarlig for prosjektet
Ta kontakt med våre rådgivere.
Rune C. Børresen
Rådgiver og daglig leder
Les mer
Anders Hagen Kølbel
Rådgiver
Les mer

Relaterte prosjekter

No items found.