Sammen skaper vi teknologisk endring.

Vi er et uavhengig og tverrfaglig selskap som er markedsledende innen teknologi og endring. Våre rådgivere tilbyr et spekter av tjenester innenfor teknologi, anskaffelser og endringsledelse.

Vi søker ny rådgiver! 🙋🏼‍♀️
AdviseTech er et av de mest erfarne miljøene på IT sourcing, og nå ser vi etter enda fler! Er det deg? 👋🏻
Våre tjenester

Alt innen teknologisk endring.

Strategisk rådgivning

Vår kompetanse sikrer at din bedrift tar gjennomtenkte valg basert på grundige analyser og innsikt. Vår lange fartstid i strategiske oppdrag gir deg tryggheten du trenger.

 • Sourcing-strategi og teknologi-strategi
 • Faktainnsamling og baselining
 • Analyse og beslutningsunderlag
Se relevante prosjekter →

Anskaffelser

Vi bistår gjennom hele livssyklusen til alle typer anskaffelser. Med utgangspunkt i din virksomhets strategiske målsettinger, hjelper vi deg fra analyse, gjennom leverandørdialog og avtaleinngåelse, frem til gevinstrealisering og solid leverandørstyring.

 • Strategisk sourcing, forhandlingsledelse og kontraktsdesign
 • Innkjøp av teknologi, systemanskaffelse og systeminnføring
 • Leverandørstyring og optimalisering av forsyningskjede
 • Lisensoptimalisering og FinOps
Se relevante prosjekter →

Prosjekt- og endringsledelse

Vi har omfattende erfaring med å lede og gjennomføre små og store prosjekter. Vår oppgave er å sikre fremdrift, leveranser og måloppnåelse.

 • Prosjektledelse og prosjektstyring
 • Transisjons-, transformasjons- og endringsledelse
 • Virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling
Se relevante prosjekter →

Management for hire

Mange av våre rådgivere har lang erfaring fra linjeposisjoner i store virksomheter. Du kan være trygg på at vi kan bekle interne roller for å dekke midlertidige behov i din virksomhet.

 • Interimledelse
 • Etablering av innkjøpsfunksjon / teknologifunksjon
 • Prosess- og produktledelse
Se relevante prosjekter →
Prosjekt

Etablering av avdeling for anskaffelser i Eika Gruppen

Anskaffelser
«Vi er svært fornøyde med AdviseTech sitt bidrag. Eika nyter godt av ny avdeling for anskaffelser»
Bent Hansen
Head of Infrastructure and Operations, Eika Gruppen
Prosjekt

Anskaffelser
"Vel verdt investeringen"
Sverre Kaarbøe
Konserndirektør CFO, Eika Gruppen
Prosjekt

Vellykket transformasjon til ny IT Service Management plattform

Prosjekt- og endringsledelse
AdviseTech bisto med nøkkelkompetanse innen prosess- og endringsledelse som sikret at vi klarte å modernisere våre IT-prosesser. De foreslo pragmatiske og innovative løsninger på komplekse problemer, bidro sterkt til et godt samarbeidsklima fra start til slutt, og til at prosjektet ble levert til avtalt tid innenfor gitte kostnadsrammer.
Direktør
Technology Sourcing Strategy
Prosjekt

Uavhengig lisensrådgivning for sparebank

Strategisk rådgivning
"AdviseTech ble som uavhengig rådgiver et naturlig valg for å løse vår problemstilling knyttet til å få bedre oversikt samt oppnå kostnadsbesparelser på våre Microsoft-lisenser."
Jan Veikko Granroth
IT-direktør, Sparebanken Sør
Prosjekt

Anskaffelse av Security Operations Centre (SOC) tjeneste for et av Norges største børsnoterte selskaper

Anskaffelser
«AdviseTech har sørget for en profesjonell og effektiv anskaffelsesprosess. Gjennom konkurransen har kunden oppnådd bedre kvalitet til en konkurransedyktig pris på tjenesten»
No items found.
Menneskene
De beste folka i bransjen, samlet under ett tak.
Om oss
Vi er et tverrfaglig og uavhengig selskap som har erfaring og ekspertise innenfor digitalisering, strategi, teknologi, anskaffelser og endringsledelse.