Prosjekt

​​Anskaffelse av IT driftstjenester for Vygruppen​

AdviseTech bidro til en vellykket anskaffelse hos Vygruppen gjennom god prosjektledelse, kontraktsutforming, dokumentasjon og gjennomføringsevne.

Prosjekt

​​Anskaffelse av IT driftstjenester for Vygruppen​

AdviseTech bidro til en vellykket anskaffelse hos Vygruppen gjennom god prosjektledelse, kontraktsutforming, dokumentasjon og gjennomføringsevne.

Om prosjektet
Vygruppen inngikk høsten 2022 ny IT driftsavtale med global indisk leverandør. Gjennom et nært samarbeid med sentrale funksjoner i Vygruppen har AdviseTech bidratt fra start til slutt i anskaffelsen.
Omfanget av bistanden var utarbeidelse av konkurransegrunnlag, gjennomføring av kvalifikasjons- og tilbudsprosess, forhandlinger, due-diligence og kontraktsinngåelse.
  1. Teknologisourcing / anskaffelser
  2. Kontraktsutforming
  3. Markedskompetanse om infrastrukturtjenester
  4. Forhandlinger
  5. Prosjektledelse

Vi har hjulpet Vy med modernisering av IT tjenester, kostnadsbesparelser og fleksibilitet i IT leveransene  

Siden 2016 har Vygruppen outsourcet hovedtyngden av sin IT-drift til et stort indisk selskap. Avtalen med denne driftsleverandøren løp ut Q1 2023. Gjennom en omfattende og intensiv anskaffelsesprosess falt valget på en annen stor global leverandør av IT tjenester til konsernet.  

Tjenestene inkluderer sentral og lokal brukerstøtte, drift av alle PCer, drift av applikasjoner, databaser, infrastruktur, nettverk, samt tjenesteintegrasjon, informasjonssikkerhet og asset management.

Anskaffelsen har skapt verdi for kunden gjennom

  • Kostnadsbesparelser
  • Fleksibilitet  
  • Modernisering av driftstjenestene
  • Bedre tjenestenivåer (SLA)

Anskaffelser av et slikt omfang er ikke noe bedrifter gjør årlig  

En anskaffelse i denne størrelsen krever mye av organisasjonen. Vygruppen ønsket derfor bistand til gjennomføringen av anskaffelsesprosjektet. AdviseTech ble valgt som kundens foretrukne rådgiver og prosessleder for gjennomføringen. Vår spisskompetanse har gått hånd i hånd med Vys IT funksjon, innkjøpsfunksjon og juridiske funksjon. Dette resulterte i at anskaffelsen ble gjennomført på tid, kost og kvalitet.

Om kunden  

Vygruppen er Nordens største landbaserte transportkonsern. Selskapet er eid av den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Vygruppen opererer innenfor fire virksomhetsområder i Norge og Sverige: Tog, buss, godstransport og kundeopplevelse og innovasjon.

Foto: Mads Kristiansen

Foto: Mads Kristiansen

Ansvarlig for prosjektet
Ta kontakt med våre rådgivere.

Relaterte prosjekter