Om oss

Vi er et tverrfaglig og uavhengig selskap som har erfaring og ekspertise innenfor digitalisering, strategi, teknologi, anskaffelser og endringsledelse.

Våre tjenester

I AdviseTech er vi overbevist om at det er samspillet mellom mennesker og teknologi som er utgangspunktet for endring. Vi leverer tjenester til noen av de største merkevarene i Norge, og hjelper våre kunder med alt fra strategi til gjennomføring.

Strategisk rådgivning

Innsikt er grunnlaget for riktige beslutninger

Vår kompetanse sikrer at din bedrift tar gjennomtenkte valg basert på grundige analyser og innsikt. Vår lange fartstid i strategiske oppdrag gir deg tryggheten du trenger.

 • Sourcing-strategi og teknologi-strategi
 • Faktainnsamling og baselining
 • Analyse og beslutningsunderlag

Anskaffelser

Skreddersydd gjennomføring gir gode resultater

Vi bistår gjennom hele livssyklusen til alle typer anskaffelser. Med utgangspunkt i din virksomhets strategiske målsettinger, hjelper vi deg fra analyse, gjennom leverandørdialog og avtaleinngåelse, frem til gevinstrealisering og solid leverandørstyring.

Vårt anskaffelsesteam bistår gjennom hele prosessen av alle typer teknologianskaffelser. Med utgangspunkt i din virksomhets strategiske målsettinger, hjelper vi deg fra beslutning til ferdig forhandlet avtale.

 • Strategisk sourcing, forhandlingsledelse og kontraktsdesign
 • Innkjøp av teknologi, systemanskaffelse og systeminnføring
 • Leverandørstyring og optimalisering av forsyningskjede
 • Lisensoptimalisering og FinOps

Prosjekt- og endringsledelse

God realisering og måloppnåelse

Vi har omfattende erfaring med å lede og gjennomføre små og store prosjekter. Vår oppgave er å sikre fremdrift, leveranser og måloppnåelse.

 • Prosjektledelse og prosjektstyring
 • Transisjons-, transformasjons- og endringsledelse
 • Virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling

Management for hire

Vi dekker dine midlertidige behov

Mange av våre rådgivere har lang erfaring fra linjeposisjoner i store virksomheter. Dukan være trygg på at vi kan bekle interne roller for å dekke midlertidige behov i din virksomhet.

 • Interimledelse
 • Etablering av innkjøpsfunksjon / teknologifunksjon
 • Prosess- og produktledelse

Vår prosess

AdviseTech jobber i skjæringspunktet mellom mennesker og teknologi. Våre rådgivere har lang erfaring med alt fra strategi og endringsledelse til teknologi, digitalisering og anskaffelser.

Teknologiske endringer skjer ikke i et vakuum, og helt fra identifisering av behov til implementering og oppfølging av leveranser, hjelper vi våre kunder med å oppnå sine forretningsmål.

Hva vi jobber med

Vi bistår små og store kunder innenfor privat og offentlig sektor med alle mulige former for teknologiske endringer. Å gjennomføre endringer kan være krevende, derfor jobber vi strategisk, langsiktig og helhetlig sammen med våre kunder for å sikre at prosjektene når de målene vi har satt.

Vi har omfattende erfaring fra teknologi og endringsledelse, og har kjernekompetanse knyttet til alle aspektene ved små og store prosjekter. Våre rådgivere bistår med tjenester innenfor hele prosjektets livsløp, og ivaretar alle avgjørende funksjoner.

Hvordan vi jobber

Som et uavhengig og tverrfaglig selskap sikrer vi alltid optimale løsninger som er tilpasset våre kunders behov.

Sammensetningen av spesialister gjør oss til et markedsledende miljø, hvor vi hjelper hverandre med å finne de beste løsningene på enhver utfordring.

Hva vi tilbyr

Bredden av erfaring og kompetanse i AdviseTech gir merverdi til alle prosjekter vi bistår i. I samspillet mellom teknologi, prosesser og mennesker er vi opptatt av å skape varig endring for våre kunder.

Mennesker og relasjoner er utgangspunktet for ethvert prosjekt. Dette, i kombinasjon med vår faglige tyngde, erfaring og kompetanse, gjør at du som kunde kan være trygg på resultatene - samtidig som vi er en stødige partner gjennom hele prosessen.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med en av våre rådgivere

Rune C. Børresen

Rådgiver og daglig leder
Les mer

Håvard Haugene

Rådgiver
+47 975 75 759
havard.haugene@advisetech.no

Rune C. Børresen

Rådgiver og daglig leder
+47 918 03 547
rune.borresen@advisetech.no