Prosjekt

Anskaffelse av Security Operations Centre (SOC) tjeneste for et av Norges største børsnoterte selskaper

AdviseTech bidro til en vellykket anskaffelse hos et av Norges største børsnoterte selskaper gjennom god prosjektledelse av innkjøpsprosessen, innsikt og dokumentasjon og kontraktsforhandlinger.

Prosjekt

Anskaffelse av Security Operations Centre (SOC) tjeneste for et av Norges største børsnoterte selskaper

AdviseTech bidro til en vellykket anskaffelse hos et av Norges største børsnoterte selskaper gjennom god prosjektledelse av innkjøpsprosessen, innsikt og dokumentasjon og kontraktsforhandlinger.

Om prosjektet
Selskapet ønsket å gjøre en vurdering av om dagens leverandør av tjenesten skulle byttes ut. Gjennom en markedsundersøkelse (RFI) fikk selskapet oppdatert innsikt i og kunnskap om mulighetene i markedet. Dette gav igjen et godt grunnlag for en anbudskonkurranse (RFP) med utvalgte leverandører.
AdviseTech har hjulpet kunden med screening og valg av ny leverandør som har tilført økt kapasitet og kompetanse for håndtering av sikkerhetshendelser.
  1. Prosjektledelse
  2. Teknologisourcing / anskaffelser
  3. Markedsinnsikt og utforming av konkurransegrunnlag
  4. Kontraktsutforming- og forhandlinger

AdviseTech bidro til en vellykket anskaffelse hos et av Norges største børsnoterte selskaper gjennom god prosjektledelse av innkjøpsprosessen, innsikt og dokumentasjon og kontraktsforhandlinger.

Selskapet ønsket å gjøre en vurdering av om dagens leverandør av tjenesten skulle byttes ut. Gjennom en markedsundersøkelse (RFI) fikk selskapet oppdatert innsikt i og kunnskap om mulighetene i leverandørmarkedet. Dette gav igjen et godt grunnlag for en anbudskonkurranse (RFP) med utvalgte leverandører.

AdviseTech har hjulpet kunden med screening og valg av ny leverandør som har tilført økt kapasitet og kompetanse for håndtering av sikkerhetshendelser.

Formålet med anskaffelsen har vært å etablere et langsiktig partnerskap med en leverandør av SOC-tjenester som kan støtte kundens virksomhet i Norden. SOC-tjenesten skulle dekke en rekke funksjonsområder og skal operere i tett samarbeid med kundens interne CSIRT-team.

Det nye partnerskapet vil tilføre verdi gjennom

  • Sparringspartner og tilgang til ny kompetanse
  • Økt kapasitet gjennom 24/7-leveranse
  • Skalerbare og redundante tjenester
  • Redusere risiko
  • Kostnadseffektive tjenester
  • Transparens og felles verktøy for overvåkning

AdviseTech har lang erfaring med gjennomføring av anskaffelser og leverandørstyring for kunden

AdviseTech har hjulpet kunden med flere anskaffelser både som rådgiver og prosjektleder. Vi var derfor et naturlig valg for å lede innkjøpsprosessen for en ny SOC-service.

Om kunden

Et av Norges største konsern notert på Oslo Børs og med hovedkontor i Oslo.

«AdviseTech har sørget for en profesjonell og effektiv anskaffelsesprosess. Gjennom konkurransen har kunden oppnådd bedre kvalitet til en konkurransedyktig pris på tjenesten»
Ansvarlig for prosjektet
Ta kontakt med våre rådgivere.
Rune C. Børresen
Rådgiver og daglig leder
Les mer

Relaterte prosjekter

No items found.