Prosjekt

Etablering av avdeling for anskaffelser i Eika Gruppen

AdviseTech ble engasjert for å sikre bedre leverandørstyring i en av Norges største bankallianser

Prosjekt

Etablering av avdeling for anskaffelser i Eika Gruppen

AdviseTech ble engasjert for å sikre bedre leverandørstyring i en av Norges største bankallianser

Om prosjektet
AdviseTech ble engasjert for å sikre bedre leverandørstyring i en av Norges største bankallianser.
AdviseTech ble engasjert av Eika Gruppen for å styrke anskaffelsesfunksjonen, særlig med tanke på regulatorisk etterlevelse. Samtidig var det et ønske om å forbedre leverandørstyringen, og gjennomføre økonomiske analyser med mål om gevinstrealisering.
  1. Anskaffelser og forhandling
  2. Kategoristyring og analyse
  3. Kontraktsledelse
  4. Prosjektledelse

Etablere sentralisert anskaffelsesfunksjon og tilhørende organisasjon

For å oppnå helhetlig styring av leverandørlandskapet utover IT anskaffelser, ble det tidlig fattet beslutning om å favne over hele Eika Gruppen. Basert på økonomiske analyser og risikoanalyser, ble det i tett samarbeid med ledelsen og sentrale funksjoner i Eika Gruppen utarbeidet en ny policy for anskaffelser for å etablere holistisk styring av anskaffelser og leverandørstyring.

Med ny policy godkjent av konsernledelsen og styret, startet arbeidet med å etablere avdeling for anskaffelser. Etter overføring av kompetanse og funksjon til ny leder for anskaffelser, og til strategisk controller, ble AdviseTech trukket ut. Siden har Eika Gruppen ansatt en License Manager og en Contract Manager for å styrke funksjonen ytterligere.

Den nye anskaffelsesfunksjonen har gitt verdi til Eika Gruppen

Den nye anskaffelsesfunksjonen har gitt verdi til Eika Gruppen på flere områder:

  • Ytterligere styrket Eika Gruppens kontroll av interne retningslinjer og eksterne lover og regler (Åpenhetsloven, Finansforetaksloven, Forskrift om utkontraktering, IKT forskriften, lov om personopplysninger mm.)
  • Bedret kostnadskontroll
  • Forbedret styring og kontroll på leverandørlandskapet og -avtaler

Fornyet tillit til AdviseTech

Med konkrete erfaringer og resultater fra leverandørstyring, anskaffelser og endringsarbeid, samt på bakgrunn av tidligere strategisk rådgivning til Eika Gruppen, ble AdviseTech valgt som strategisk rådgiver og prosessleder. Vi er ydmyke for at Eika Gruppen ga oss muligheten og takker for et spennende engasjement og godt samarbeid.

Om kunden  

Eika Gruppen inngår i Eika Alliansen som består av 51 lokalbanker over hele landet. Eika Gruppen skal sikre sterke lokalbanker som driver vekst og utvikling for kunder og lokalsamfunn. Eika Gruppens kjernedrift er å sørge for at lokalbankene har moderne og effektiv bankdrift gjennom gode og kostnadseffektive produkt- og tjenesteleveranser.

«Vi er svært fornøyde med AdviseTech sitt bidrag. Eika nyter godt av ny avdeling for anskaffelser»
Bent Hansen
Head of Infrastructure and Operations, Eika Gruppen
Ansvarlig for prosjektet
Ta kontakt med våre rådgivere.
Rune C. Børresen
Rådgiver og daglig leder
Les mer

Relaterte prosjekter