Prosjekt

Strategisk IT-rådgiver for et av norges største børsnoterte selskaper

Et av Norges største børsnoterte selskaper har et omfattende behov for kostnadseffektivisering, modernisering, styring og prosessforbedringer for sitt IT fotavtrykk.

Prosjekt

Strategisk IT-rådgiver for et av norges største børsnoterte selskaper

Et av Norges største børsnoterte selskaper har et omfattende behov for kostnadseffektivisering, modernisering, styring og prosessforbedringer for sitt IT fotavtrykk.

Om prosjektet
Et av Norges største børsnoterte selskaper har et omfattende behov for kostnadseffektivisering, modernisering, styring og prosessforbedringer for sitt IT fotavtrykk.
AdviseTech har bistått med støtte hele veien fra behovsavklaring til ferdig forhandlede avtaler og implementerte løsninger.
 1. Prosjektledelse
 2. Teknologisourcing/anskaffelser
 3. Kontraktsutforming
 4. Markedskompetanse om infrastrukturtjenester
 5. Forhandlinger

Som rådgiver og prosessgjennomfører har AdviseTech siden 2019 støttet kunden med

 • IT innkjøpsstrategi
 • Gjennomføring av anbudsprosesser, inkludert due diligence og forhandlinger
 • Forbedringer av styring ogprosesser

I tett samarbeid med kunde har AdviseTech vært involvert i leverandørvalg, etablering av kontraktsmodeller, multi-sourced tjenestemodeller, prismodeller samt prisbenchmarking og styringsmodeller.

Omfanget i anbudsprosessene spenner bredt og har inkludert

 • IT drift- og infrastrukturtjenester
 • arbeidsplasstjenester
 • sikkerhetstjenester
 • data-/analyseplattform

Gjennomføringen av disse prosessene er basert på AdviseTech sin velprøvde metodikk og rammeverk for IT-sourcing.

AdviseTech har bidratt til forbedringer av både prosess, kvalitet og kostnadsbildet

Bistanden har resultert i økt effektivitet, kvalitet, forbedrede styrings- og kontrollstrukturer, og ikke minst - merkbar reduksjon av de totale kostnadene.

Om kunden

Et av Norges største konsern notert på Oslo Børs og med hovedkontor i Oslo.

Ansvarlig for prosjektet
Ta kontakt med våre rådgivere.

Relaterte prosjekter