Prosjekt

​​Anskaffelsesstrategi og reforhandling av IT-avtaler for Amnesty International Norge​

Gjennom tett samarbeid med AdviseTech fikk Amnesty Norge mer moderne og fleksible IT-tjenester.

Prosjekt

​​Anskaffelsesstrategi og reforhandling av IT-avtaler for Amnesty International Norge​

Gjennom tett samarbeid med AdviseTech fikk Amnesty Norge mer moderne og fleksible IT-tjenester.

Om prosjektet
Amnesty Norge har i flere år hatt en hovedleverandør av IT-driftstjenester og en samling leverandører for utvikling og vedlikehold av applikasjonsporteføljen.
Amnestys Norges IT-sjef hadde behov for bistand til å revidere anskaffelsesstrategien og leverandørlandskapet for IT-tjenester. I tillegg var det behov for reforhandling av et knippe avtaler for applikasjonsforvaltning. IT-porteføljen til Amnesty International Norge må ivareta høye krav til IT-sikkerhet og personvern noe som var førende for hele prosessen.
 1. Anskaffelsesstrategi og IT-anskaffelser
 2. IT-tjenester og markedstilpasset tjenestepakking
 3. Reforhandlinger
 4. Kontraktsutforming
 5. Markeds- og leverandørkunnskap om det norske markedet for IT-tjenester

Anskaffelsesstrategi og leverandørlandskap tilpasset dagens behov

AdviseTech ble valgt som rådgiver og bistod Amnesty Norges IT-sjef med å lande en anskaffelsesstrategi og et leverandørlandskap for IT som er tilpasset dagens behov.

Bistanden omfattet:

 • Revurdering av behov for IT-tjenester og Amnesty Norges IT-leverandørlandskap  
 • Utarbeidelse av markedstilpassede pakker for IT-tjenester
 • Reforhandlinger av forvaltningsavtaler for ulike systemer.

AdviseTech har skapt verdi for Amnesty

 • Kostnadsbesparelser
 • Fleksibilitet i IT-tjenestene
 • Modernisering av IT-tjenestene

Om Amnesty International Norge

Amnesty International er en global frivillig organisasjon uavhengig av politisk ideologi, økonomiske interesser og religion, med virksomhet i over 150 land. Amnesty International i Norge ble etablert i 1964, og har i dag rundt 100 000 medlemmer og støttespillere.

AdviseTech har bistått med innkjøpsfaglig metodikk samt med oppdatert markeds-og leverandørkunnskap og stilt de riktige spørsmålene i strategiarbeidet og i dialogen med markedet, slik at Amnesty Norges IT-leveranser nå er bedre rustet for fremtiden.
Ansvarlig for prosjektet
Ta kontakt med våre rådgivere.
Rune C. Børresen
Rådgiver og daglig leder
Les mer
Elisabeth Meyer-Eriksen
Rådgiver
Les mer

Relaterte prosjekter