Elisabeth Meyer-Eriksen

Rådgiver

Elisabeth har vært med på og ledet store strategiske endringer og utviklingsinitiativ både i store internasjonale selskaper og norske organisasjoner. Den røde tråden i hennes brede erfaring er knyttet til effektivisering, forbedringer og utvikling – av blant annet system, prosesser, team og roller.

Hun har jobbet for forskjellige organisasjoner som har verdsatt hennes prosessfokus og struktur som støtte til ledelsens større endringsbehov - både innen IT og forretningsutvikling. Erfaringene har gitt henne god forretningsforståelse, og sammen med sin sterke analytisk evne setter hun seg raskt inn i andres arbeidssituasjoner. Elisabeth verdsetter lagarbeid, trives å jobbe med mennesker med ulik bakgrunn og har betydelig internasjonal erfaring etter å ha jobbet i lengre perioder i Japan og Tyskland.

Elisabeth har bachelor i International Marketing fra Handelshøyskolen BI (tidligere NMH).

Relaterte saker