Prosjekt

Interim Sourcing Manager hos PGS

AdviseTech bistod med interimledelse innenfor et sentralt forretningsområde i PGS

Prosjekt

Interim Sourcing Manager hos PGS

AdviseTech bistod med interimledelse innenfor et sentralt forretningsområde i PGS

Om prosjektet
AdviseTech bistod PGS med interimledelse i rollen som Sourcing Manager for seismikk. Det er et av PGS’ viktigste forretningsområder.
Oppgaven og ansvaret gikk ut på å styre og ha kontroll på alle underleverandører som leverer seismiske produkter og tjenester til PGS.
  1. Anskaffelser og kategoriledelse
  2. Forhandlingsledelse
  3. Forståelse av internasjonale kontrakter
  4. Kostnadskontroll
  5. Analyse
  6. Relasjonsbygging

Forhandlinger og reforhandlinger av store kontrakter

I denne rollen fikk AdviseTech ansvaret for å forhandle og reforhandle store internasjonale kontrakter for design, produksjon og vedlikehold av komplisert seismisk utstyr for bruk offshore. Rollen hadde også ansvar for Supplier Relationship Management ovenfor de største seismikkrelaterte leverandørene. Ansvaret innebar å sikre langsiktige leverandørrelasjoner og gjensidighet i samarbeidet.

Kontroll på leverandørlandskapet og de største kontraktene skaper verdi

Å ha kontroll på leverandører og store kontrakter har en direkte innvirkning på bedriftens økonomi, omdømme og langsiktige suksess.

Under oppdragets varighet hadde AdviseTech ansvaret for diverse aktiviteter og prosesser knyttet til leverandører som:

·      Risikostyring

·      Kostnadskontroll

·      Kvalitetssikring

·      Forhandlinger

·      Compliance

Om kunden  

PGS ASA (OSE: PGS) er et geofysisk selskap som leverer geofysiske- og reservoartjenester over hele verden, inkludert innsamling, behandling og fortolkning av seismikk- og elektromagnetikkdata og feltevaluering. Selskapet ble etablert i 1991 og notert på Oslo Børs i august 1992. Hovedkontoret er på Lilleaker i Oslo. I tillegg har selskapet kontorer i mange land, med større kontorer i London og Houston.

"For oss var det uvurderlig å ha hjelp av Michael Malling fra AdviseTech med inngående kompetanse og kjennskap til seismikkleverandører og markedet, samt strategisk kontroll på Supply Chain aktiviteter i en krevende tid."
Håkon Matheson
Head of Sourcing, PGS
Ansvarlig for prosjektet
Ta kontakt med våre rådgivere.

Relaterte prosjekter