Prosjekt

Uavhengig lisensrådgivning for sparebank

Sparebanken Sør reduserte sine årlige Microsoft-lisenskostnader betydelig, ved hjelp av analyse og anbefalinger fra AdviseTech.

Prosjekt

Uavhengig lisensrådgivning for sparebank

Sparebanken Sør reduserte sine årlige Microsoft-lisenskostnader betydelig, ved hjelp av analyse og anbefalinger fra AdviseTech.

Om prosjektet
Sparebanken Sør reduserte sine årlige Microsoft-lisenskostnader betydelig, ved hjelp av analyse og anbefalinger fra AdviseTech.
AdviseTech ble hentet inn for å gjennomføre en leverandør-uavhengig analyse av Sparebanken Sørs Microsoft-lisenser. På bakgrunn av analysen utarbeidet AdviseTech en rapport som inneholdt oversikt og anbefalinger for optimalisering av bankens portefølje av Microsoft-lisenser.
  1. Lisensanalyse og sluttrapport
  2. Rett lisens til rett bruker
  3. Rådgivning for lisensoptimalisering

Banken manglet en fullstendig oversikt over sine Microsoft-lisenser og ville spare kostnader gjennom riktig lisensiering. AdviseTech hjalp kunden med å optimalisere lisensmiksen og sikre lavere kostnader.

AdviseTech benyttet sin grundige metodikk for lisensoptimalisering som starter med å identifisere behov og problemstilling. Deretter ble bankens Microsoft-lisensdata analysert. Analysen ble oppsummert i en rapport som ga banken en helhetlig oversikt samt anbefalinger for optimalisering av Microsoft-lisensene. AdviseTech overleverte og presenterte rapporten til oppdragsgiver i banken, slik at banken ble godt rustet til å gjennomføre et forhandlingsmøte med lisenspartneren. Resultatet for banken var betydelige årlige lisensbesparelser.

Verdi for Sparebanken Sør

  • Forbedret oversikt og kontroll
  • Unngå under-, over- og feil-lisensiering
  • Lisensoptimalisering og kostnadsbesparelser

Uavhengighet gir bedre råd

Microsoft selger lisenser gjennom autoriserte lisenspartnere. Disse partnerne har også ansvar for å gi råd til norske Microsoft-kunder om riktig lisensiering av Microsoft-produktene.

AdviseTechs erfaring med norske Microsoft-lisenspartnere viser ganske entydig at de kommersielle bindingene mellom Microsoft og lisenspartnerne ikke gir riktige incentiver for å forhindre overlisensiering i alle tilfeller.

AdviseTech har ingen kommersielle bindinger til hverken lisenspartnere eller Microsoft, og kan dermed gi reelt uavhengige råd til norske kunder om Microsoft-lisensiering.

"AdviseTech ble som uavhengig rådgiver et naturlig valg for å løse vår problemstilling knyttet til å få bedre oversikt samt oppnå kostnadsbesparelser på våre Microsoft-lisenser."
Jan Veikko Granroth
IT-direktør, Sparebanken Sør
Ansvarlig for prosjektet
Ta kontakt med våre rådgivere.

Relaterte prosjekter

No items found.