Prosjekt

​​Komplett forbedret sine innkjøpsprosesser med bruk av ny teknologi​

Endringsledelse, analyse og prosessdokumentasjon var AdviseTech sine viktigste bidrag for å skape en vellykket innføring av ny løsning for optimalisering av forsyningskjede og innkjøpsprognoser hos kunde

Prosjekt

​​Komplett forbedret sine innkjøpsprosesser med bruk av ny teknologi​

Endringsledelse, analyse og prosessdokumentasjon var AdviseTech sine viktigste bidrag for å skape en vellykket innføring av ny løsning for optimalisering av forsyningskjede og innkjøpsprognoser hos kunde

Om prosjektet
Komplett ønsket rask verdi av sin investering i ny software fra RELEX Solutions for optimert prognostisering og vareforsyning i sin verdikjede.
Prosjektet skulle sikre en vellykket implementering av Relex i henhold til kvalitet, tidsplan og kostnad.
  1. Endringsledelse
  2. Prosjektledelse
  3. Logistikk og foryningskjeder
  4. Systeminnføring

For å nå målet om raskt og optimalt utbytte av løsningen, valgte Komplett å hente inn ekstern kompetanse for å bygge et sterkt mottaksprosjekt

Det ble lagt ned mye arbeid i kartlegging av ulike brukergrupper og hvordan innføringen av ny løsning ville påvirke ansvar, oppgaver og prosesser. Endringsarbeidet omfattet også tett involvering av Komplett sin innkjøpsorganisasjon.

Omfanget av bistanden var hovedsakelig endringsledelse, men inkluderte tett oppfølging av Relex sine leveranser og tett samarbeid med innkjøpsteamene.

Vi har bistått Komplett med innføring av forretningskritisk software for optimalisering av innkjøpsfunksjonen  

Komplett var avhengige av at organisasjonen endret måten de jobbet på for å utnytte ny løsning på best mulig måte. AdviseTech ble engasjert i mottaksprosjektet med overordnet ansvar for kommunikasjonsplan, innvirknings- og forventningsstyring, opplærings- og utrullingsplan, samt identifikasjon av interne suksessfaktorer. AdviseTech hadde også ansvar for utarbeidelse av rollebeskrivelser og ansvarsmatriser.

Tydelig fokus på endringsledelse og kommunikasjon har skapt følgende verdi for Komplett:  
  • Raskere bruk av ny løsning
  • Bred involvering av brukere og interessenter
  • Bedre bevissthet rundt datakvalitet  
  • Økt prosessforståelse
  • Bedre leverandøroppfølging

Suksess med ny teknologi krever samspill

Det er ikke alltid like lett å ta i bruk nye systemer og innføre nye måter å jobbe på. Komplett ønsket derfor bistand til systeminnføringen med spesielt fokus på endringsledelse.    

AdviseTech ble valgt som kundens foretrukne endringsleder. Vår brede og kombinerte erfaring innen teknologi, anskaffelse og prosjektgjennomføring var med på å sikre at prosjektet ble tatt imot som planlagt.  

Om kunden  

Komplett Gruppen er en ledende nordisk ehandelsaktør som er børsnotert på Oslo Stock Exchange. Komplett Gruppen er den største "online-first" elektronikkforhandleren i Norden med en omsetning i 2022 på 14,6 milliarder NOK.

Komplett ble etablert i Sandefjord allerede i 1991. I 1996 introduserte selskapet ehandel til det norske markedet ved å lansere komplett.no. Selskapet regnes som en pioner innen netthandel i Norden.

Automatisert lagerløsning hos Komplett

Automatisert lagerløsning hos Komplett

"Komplett er meget fornøyd med Advisetech sitt bidrag knyttet til endringsledelse, i forbindelse med utrullingen av RELEX Solutions for optimert prognostisering og vareforsyning"
Ole Finnerud Haukedal
Business Solutions Director, Komplett
Ansvarlig for prosjektet
Ta kontakt med våre rådgivere.

Relaterte prosjekter