Prosjekt

Kvalitet og konkurransekraft gjennom riktig driftsmodell

Med støtte fra AdviseTech sikret IT-organisasjonen riktig kvalitet, samarbeid med forretningssiden og økt kontroll på drift etter insourcing av tjenester fra ekstern leverandør.

Prosjekt

Kvalitet og konkurransekraft gjennom riktig driftsmodell

Med støtte fra AdviseTech sikret IT-organisasjonen riktig kvalitet, samarbeid med forretningssiden og økt kontroll på drift etter insourcing av tjenester fra ekstern leverandør.

Om prosjektet
Kunden har de siste årene jobbet med en større skymigrering og har samtidig insourcet tjenester som tidligere ble levert av ekstern leverandør. I denne forbindelse har kunden tatt på seg et økt ansvar for å sikre stabil drift for viktige kundeløsninger.
Underveis i flytteprosessen ble det raskt tydelig at eksisterende krav til de digitale tjenestene ikke var hensiktsmessige å overføre til intern drift. ­­­Det var i tillegg åpenbart at de interne teamene ikke hadde riktig kompetanse, rammer eller prosesser for å sikre tilstrekkelig kvalitet i driften og riktig fokus i teamene.
 1. Prosjektledelse
 2. Endringsledelse
 3. ITIL
 4. Leverandørstyring

Nytt ansvar internt førte til behovet for å sikre nye omforente krav som forenklet oppfølging, prioritering og samarbeid mellom forretning og IT. AdviseTech ledet det operasjonelle sporet med fokus på å sikre riktig driftsoppsett, samt etablere tydelige roller og ansvar.

Hensikten med AdviseTech sitt bidrag i prosjektet var å sikre riktige krav samt etablere nye rammer for driftsmodellen

 • Definert modell for ansvar i drift og oppfølging av kvalitet i digitale tjenester i selskapet
 • Definerte kvalitetskrav for de viktigste kundetjenestene til selskapet
 • Sikret rammer for riktig driftsmodell i leverende team
 • Økt fokus på overvåking, alarmer og feilhåndtering samt kvalitetsoppfølging
 • Etablert internt vaktordning i samarbeid medansatte, ledelse og fagorganisasjonen

God fasilitering, tydelig kravstilling og endringsledelse bidro til varig verdi for kunden

Gjennom tydeligere krav, tilpasset driftsoppsett og nye måter å jobbe på har selskapet sikret

 • Sikret fokus i organisasjonen på de viktigste tjenestene som leveres
 • Tydeligere ansvar i forretning som kravstiller og ansvarlig for kvalitet i løsningene gjennom god prioritering
 • Sikret felles forståelse mellom IT og Forretning på kvalitetskrav på tjenestene
 • Forbedringer i prosesser rundt feilhåndtering

AdviseTech har erfaring med endringsledelse i komplekse organisasjoner

Kunden ønsket å sikre en god prosess for å etablere ny operasjonell modell som sikret driften internt. Med tung erfaring med endringsledelse, IT-organisasjoner samt lang erfaring med å bygge nye måter å jobbe på i komplekse organisasjoner, ble AdviseTech valgt inn for å lede dette trygt i havn.

Om kunden  

Stort nordisk finans og forsikringskonsern med tjenester i Norge og Nord-europa.

Ansvarlig for prosjektet
Ta kontakt med våre rådgivere.
Rune C. Børresen
Rådgiver og daglig leder
Les mer

Relaterte prosjekter