Prosjekt

Vellykket transformasjon til ny IT Service Management plattform

AdviseTech har bistått med kritisk kompetanse på prosessmodernisering i transformasjonen til ny IT Service Management plattform i Posten Bring.

Prosjekt

Vellykket transformasjon til ny IT Service Management plattform

AdviseTech har bistått med kritisk kompetanse på prosessmodernisering i transformasjonen til ny IT Service Management plattform i Posten Bring.

Om prosjektet
AdviseTech har bistått med kritisk kompetanse på prosessmodernisering i transformasjonen til ny IT Service Management plattform i Posten Bring.
Posten Bring inngikk i 2021 avtale med en global leverandør for å transformere Service Management funksjonen. AdviseTech bisto med rådgivning og kompetanse i prosessen med modernisering av driftsprosesser (ITIL) på tvers av Posten Brings leverandørlandskap. I prosjektet bisto AdviseTech som underleverandør til Systek.
  1. Prosess- og endringsledelse
  2. ITIL

IT Service Management er en virksomhetskritisk del av Posten Brings IT økosystem og kritisk for å sikre stabile og optimaliserte IT driftstjenester på tvers av et komplekst leverandørlandskap

Posten Bring har over mange år tjenesteutsatt hovedtyngden av IT leveranser gjennom en effektiv flerleverandør modell. Tjenesteområdene i modellen er SIAM (Service Desk og Service Management), Infrastrukturdrift, Connectivity (nettverk og telefoni) og Applikasjonsdrift.

Den nye leverandøren av SIAM tjenester skal levere ServiceDesk tjenester og IT prosesser på tvers av Posten Brings leverandørlandskap. Dette vil sikre en fremtidsorientert leveransemodell slik at Posten Bring i enda større grad kan skape merverdi for sine kunder.

  • Ny og forbedret Service Desk med flere og forenklede kanaler
  • Mer fremtidsorientert IT Service Management verktøy i ServiceNow
  • Moderniserte driftsprosesser på tvers av PostenBrings flerleverandør modell

Om kunden

Posten Bring AS er et ledende nordisk selskap innen post og logistikk med over 12500 dyktige medarbeidere.

Posten tilbyr tjenester gjennom sine merkevarer Posten og Bring, inkludert brev – og pakkelevering, samt logistikk- og transporttjenester.

Gjennom Posten Bring sitt omfattende tjenesteportefølje og brede nettverk i hele Norden, møter de sine kunder med en komplett løsning for alle post- og logistikktjenestebehov.

Foto: Søren Nielsen

Foto: Søren Nielsen

AdviseTech bisto med nøkkelkompetanse innen prosess- og endringsledelse som sikret at vi klarte å modernisere våre IT-prosesser. De foreslo pragmatiske og innovative løsninger på komplekse problemer, bidro sterkt til et godt samarbeidsklima fra start til slutt, og til at prosjektet ble levert til avtalt tid innenfor gitte kostnadsrammer.
Direktør
Technology Sourcing Strategy
Ansvarlig for prosjektet
Ta kontakt med våre rådgivere.

Relaterte prosjekter